-
ಭಾಗವಹಿಸಿ

 

 

ಈವೆಂಟ್
ಸ್ಥಳ/ಮೋಡ್
ದಿನಾಂಕ
ಪೋಸ್ಟರ್/ಬ್ರೋಚರ್
 ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಡ್ರೈವ್
ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಕೆರೆ, ದೊರೆಸಾನಿಪಾಳ್ಯ ಅರಣ್ಯ, ಪುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಯಲಹಂಕ, ಕಲ್ಕೆರೆ ಅರಣ್ಯ 
01 ರಿಂದ 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2023 ರವರೆಗೆ Click Here 
ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಡ್ರೈವ್
ಹೆಸರಘಟ್ಟ KMF-NSS ಕ್ಯಾಂಪಸ್
04 ಆಗಸ್ಟ್ 2023 Click Here
ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಡ್ರೈವ್ ದೊರೆಸಾನಿಪಾಳ್ಯ ಅರಣ್ಯ 05 ಆಗಸ್ಟ್ 2023 Click Here
ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಡ್ರೈವ್
ಹೆಸರಘಟ್ಟ KMF-NSS ಕ್ಯಾಂಪಸ್
10 & 11 ಆಗಸ್ಟ್ 2023 Click Here

 

 

EVENT VENUE/MODE LAST DATE Link POSTER/BROCHURE
         
         

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS