-
ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ

 

ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ದುರಂತದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು, ಇದು ಹವಾಗುಣದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಮಗ್ರ, ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ, ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪರಿಣಾಮ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಪಶಮನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಒಪ್ಪಿಸಿದಂತೆ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ (SAPCC) 1ನೇ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. KSAPCC ಯ ವಿವಿಧ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಬಹುದಾದ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

 

ಕರ್ನಾಟಕದ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಎಂಪ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವೇದಿಕೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹವಾಮಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಗುಣವಾದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಹವಾಮಾನದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಯೋಜನೆ, ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಜ್ಞಾನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸಲು ಇದು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಥ್ರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸಲು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮಂತ್ರಾಲಯವು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಘಟಕವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ SAPCC ಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.

 

 

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಯಾಮಗಳ ಉದ್ದೇಶಿತ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಥ್ರ್ಯ-ನಿರ್ಮಾಣ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. 2016 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಉದ್ದೇಶವು (NMSKCC), ಹವಾಮಾನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಮಥ್ರ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ, ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡ್ಡಾಯವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

 

  

  

  

 

Climate Change Document

PI

1

Karnataka State Action Plan on Climate Change Version 2 (Draft)

Dr. Jagmohan Sharma, IFS

2

EMPRI-DST Proposal-2nd Phase-2023

Dr. Jagmohan Sharma, IFS

 
Ongoing Projects
 
 

Name of the Project

PI

Strenghtining the state climate change centre in the state of Karnataka - DST 2nd Phase.

Director General

Identifying Emission hotspots and devleoping high-resolution emission inventory of major air pollutants using drone technology in Bengaluru

Dr.Tejaswini M E in collaboration with NIAS

Emission reduction and energy ecomomy by electric vehicle on Indian roads driving cycle based study.

Dr.Tejaswini M E in collaboration with IITH

Effects of Urbanization on Bee Communities and Evaluation of Ecosystem Services in Urban Area

Dr.Pavithra P Nayak

Phenological studies on select tree species in Thalewoodhouse and Bugarikallu forest localities of Bannerghatta National Park to assess the impact of climate change.

Mr. Balasubramanya Sharma

 

Completed Projects

 

Name of the Project

PI

Establishing the State Climate Change Centre under NMSKCC in the State of Karnataka - DST 1st Phase 
Director General
Impact of Climate Change on Sericulture in Karnataka and Implementation of Adaptation and Mitigation Technologies at Farmers Level 
EMPRI in Collaboration with KSSRDI
Vulnerability of Diverse Communities to Climate Change from two districts of Karnataka
EMPRI in Collaboration with ISEC
Understanding and projecting the effect of climate change on native bee species and its implication on crop production
Dr.Pavithra P Nayak
Understanding anthropogenic impact on bee pollinators A study under different cultivation practices and changing land-use pattern
Dr.Pavithra P Nayak
Studies on Plastic Degrading Microbes Isolated from Soil
Dr. B Saritha
Understanding Institutional Initiatives (Civic) in Solid Waste Management – A Study of Bengaluru city
Dr.Hema
Butterflies as Climate Change Indicator- A Study in different eco-climatic zones of Karnataka Phase-II
Dr. O K Remadevi
Mapping Climate Change Vulnerability: An assessment of Water Resources Sector across different districts of Karnataka”
Dr.N Hema
Climate Risk Assessment in Agriculture in Different Agro Climate Zones of Karnataka
Dr.Anitha S
Estimation of Photosynthetic Potential of dominant Mangrove species in different Osmotic Environment
Mr. Balasubramanya Sharma
Exploring the Potential of Microalgae for Carbon Capture, Biomass Production and Bioremediation
Dr.B Saritha
Impact of Climate Change on population under Poverty for Karnataka
Dr.Tejaswini M E
A Revisit to the Long-Term Research Sites in Tropical Forests of Karnataka
Mr. Balasubramanya Sharma
Vulnerability Profile of Karnataka State District Level Vulnerability Assessment
Dr.N Hema
Exploring the potential of terrestrial indoor plants for moderating the effect of climatic conditions in urban areas
Dr.Pavithra P Nayak
Promoting Green Buildings to Combat Climate Change A Study of Bengaluru
S. Manasi
Urban Planning Characteristics to Mitigate Climate Change in Context of Urban Heat Island Effect
Ms. Minni Sastry
Assessing Metro Rail system as a Means of Mitigation Strategy to Climate Change
Dr.N Hema
Assessing Double Injustice of Peri-urban Water Resources around Bangalore
Arvind Laksmisha
Ecological Research on Soil Carbon Storage in Karnataka
Sumanta Bagchi
Climate Change, Urbanization and the Housing Sector in Karnataka A Pilot Study on Energy
Ulka Kelkar
Agroforestry as a Climate Change Mitigation and Adaptation Strategy for Karnataka
Indu K Murthy & Dr. M H Swaminath
Urbanization and its Effects on Lizards A Study from a Climate Change Perspective
Dr.Maria Thaker
& Madhura Amdekar
Butterflies as Indicators of Climate Change-A Baseline Study in Bangalore City
Dr O K Remadevi
Impact of Climate Change on Incidence of Vector-Borne Diseases and Vulnerability Mapping for Karnataka
Smt. Chitra. P,
Estimation of GHG Emissions from Selected Municipal Solid Waste Landfills and Processing Units of Urban Bangalore
Dr.Papiya Roy
Establishing a Baseline for Monitoring Sea Turtle Nesting Sites on the Karnataka Coast through Coastline Mapping
Muralidharan. M, Naveen Namboothri, and Kartik Shanker
 
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS